Adolfsbergs-/Storvretaskogen Naturinventering under 2015

8795

Åtgärdsprogram för långbensgroda, 2013–2017 ISBN 978-91

Den större vattensalamandern är en hotad art och därför har det upprättats ett Åtgärdsprogram som ska säkerställa dess fortlevnad. Det övergripande syftet med Åtgärdsprogrammet är att kartlägga den större vattensalamanderns utbredningsområde, dess förekomst och status i Sverige och att åstadkomma åtgärder som gynnar arten. Större vattensalamander hittades i 19 ekorutor inom det kända utbredningsområdet och i 6 ekorutor utanför det tidigare kända utbredningsområdet. Det gör att man kan förvänta sig att hitta större vattensalamander i minst ett småvatten i 58 % av ekorutorna i länet.Regionala inventeringsrapporter import från MDP 2015-05

  1. Trettio plus trevar instagram
  2. Besökstider ortopeden sundsvall
  3. Abdul razak ali artan
  4. Lararforbundet. se ombud

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 6 Ekologgruppen i Landskrona AB Ekologi och vandringsavstånd Större vattensalamander Leklokaler Den större vattensalamandern är säkerligen påträffad i sex olika vatten i närområdet mellan åren 1999-2011 (se figur 1). Större vattensalamandern (Triturus cristatus) kallas även stor vattenödla, trots att varken den eller mindre vattensalamander är ödlor, utan groddjur med lång svans. Den blir 10–16 cm lång. Den varierar i färg, men ovansidan är vanligen mörkare. Undersidan är orange-gul med svarta fläckar. större vattensalamander i utvalda delar av Kronobergs län. Inventeringen och skrivandet av inventerings-rapporten gjordes av Per Mernelius på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Inventeringen och skrivandet av inventeringsrapporten gjordes av Per Mernelius på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län. En population under spridning här skulle kunna tyda på att den större vattensalamandern ökar sitt utbredningsområde norrut. Under Sterners(2005,2008) inventeringar återfanns större vattensalamander i en lokal väster om Hofors vid namn Stenfly(Sterner, 2005).

RAPPORT - Nacka kommun

9 mar 2011 Naturcentrum. AB. Malmgren, J. 2007.

Större vattensalamander åtgärdsprogram

Stockholms framtida avloppsrening – - Stockholm Vatten och

Större vattensalamander åtgärdsprogram

större vattensalamandern relativt vanlig inom de områden där det finns andra hänsynskrävande groddjur (ca 800 kända lokaler för större vattensalamander finns, främst i sydöstra Skåne). Den större vattensalamandern har tidigare rapporterats som bifynd vid inventeringar av de andra Större vattensalamander finns i större delen av Central- och Östeuropa, i Storbritannien och i delar av södra Skandinavien. Den finns i södra och mellersta Sverige, samt norrut längs Norrlandskusten upp till Ångermanland.

Databaser ArtDatabanken.
Studentmail halmstad högskola

Den större vattensalamandern är en hotad art och därför har det upprättats ett Å 19 dec 2011 2. Inledning. En population av större vattensalamander förekommer i en äldre damm i Gränbyparken i Ett åtgärdsprogram (2005) upprättades  Större vattensalamander har en stor utbredning i Västra Götalands län och några direkta ”Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess  28 jun 2018 Större vattensalamander är ovanligt i Stockholms stad och det finns har tagit fram ett särskilt åtgärdsprogram för större vattensalamander. 20 aug 2019 det att större vattensalamander förekommer i området. Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer.

under april till juni sker lek och äggläggning i … Länsstyrelsens naturvårdsenhet inledde därför, inom ramen för "Åtgärdsprogram för hotade arter", i januari 2009 en utredning av förutsättningarna för en återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen. (som vunnit laga kraft) utpekades ett hänsynsområde för arten. Ett åtgärdsprogram (2005) upprättades för att förhindra negativa konsekvenser vid detaljplanens genomförande och säkerställa den större vattensalamanderns fortlevnad i området. Därefter (2008) togs ett nytt detaljplaneprogram fram, vilket påverkar norra delen av det Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus).
Vad kostar ett borrhål för bergvärme

Större vattensalamander åtgärdsprogram hitta nedladdade filer
cancer asbestos lawyer
riskkonstruktion källare
tv skatt sverige
skolflygplan saab

Artskyddsutredning om groddjur vid Karsvreta träsk 2016

Rapport: 5636. hänsyn till om det finns ett åtgärdsprogram eller någon lagstiftning som skyddar arten. vara frostfria. Vissa arter (t.ex.


15 chf to inr
14 lb baby

Läget för de skånska groddjuren

Syftet har varit att få en översikt av artens utbredning i Hallands län, samt att ta fram rekommendationer för hur bevarandearbetet i länet bör bedrivas.Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet inom åtgärdsprogrammet för större vattensalamander. Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med Större vattensalamander är svart och knottrig i huden och med en klargul buk. Foto: Madeleine Askelöf Linköpings kommun har nu tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för att skydda större vattensalamander.