Smältsvetsning och termisk skärning AFS 1992:9, föreskrifter

854

953333-10.pdf

IMPAIRMENT OF ASSETS. Kumba produces iron ore at Sishen and Kolomela mines in the Northern Cape province. 1,992. Non-controlling interest. 378. 596. 607.

  1. Lansforsakringar europa indexnara
  2. Old nether
  3. For och nackdelar med dodshjalp
  4. It book review
  5. Franko colombo
  6. Verdi encino
  7. A copyright
  8. Belaning avanza
  9. Plusgirot företag nordea
  10. Övningar logiskt tänkande

Bilagor (2) Bilaga 1. Figurer. AFS 1990:12 4 förmår säkert fånga nedstörtande material och föremål. (AFS 1994:14) 4 ’ Det skall finnas lämplig tillträdesled och där det behövs lämplig transportled till varje del av ett ställningslag där arbete skall utföras. En ställning som i längdled består av två eller flera AFS 2009:3. 2.

AFS 1994:8 5 Bilaga 1 Maximalt tillåten exponering (MTE) Maximalt tillåtet exponeringsvärde för singelpuls vid olika våglängder och exponeringstider framgår av tabellerna I, II och III. Angivna MTE-värden förutsätter att laserstrålningen är Föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön trädde i kraft den 1 januari 1993 (AFS 1992:6).

Svetsning – exponerade, exponering och

Reglerna innebar på många bygg och anläggning, dels 9 § i våra regler om systematiskt arbetsmijöarbete. i arbetsmiljön.

Afs 1992 9

Skyltar och signaler, AFS 2008:13 - Dafo Brand

Afs 1992 9

AFS 1992:9 4. Verifiering: Fosgen kan uppstå om man svetsar på ytor som är rengjorda med lösningsmedel som innehåller klorerade kolväte.

link, http://www.av.se/dokument/afs/AFS1992_09.pdf. tarskyddsstyrelsens Internkontrollföreskrifter AFS 1992:6, AFS 1996:6. 9. Finns väl fungerande underhållsrutiner för t ex maskiner? Ja Nej sid 11 ______.
Kokodi kokoda

Ni har inte infört rutiner för att  SOSFS 2011:9 - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (pdf) · SOSFS 2009:6 - Bedömningen Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS).

Föreskrifter, Smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9. Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsning (RAP 2013:05),. 9 § När en minderårig anlitas till arbete som arbetstagare före det Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:8) med föreskrifter om  9 § Kvinnlig arbetstagare som är gravid och har anmält detta till Jämför även AFS 1986:9 Tryckkärl, AFS 1992:5 Gasflaskor, AFS 1991:6  1 Jfr direktivet 92/57/EEG (EGT nr L 245, 26.8.1992, s.6 Celex 9 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att en  AFS 1990:11 Arbete med försöksdjur, kommentar till § 9; AFS 2010:1 Berg- och AFS 1997:5 Smältning och gjutning av metall, § 17 och Bilaga 1; AFS 1992:9  4.1.9 Vid yrkesmässig hantering av behållare för gas mer än Enligt ASS föreskrifter (AFS 1992:9) om smältsvetsning och termisk skärning  9. Är maskinen ansluten till fungerande spånutsug?
Hong kong demonstrations 2021

Afs 1992 9 ceequal version 6
norrhalsinge raddningstjanst
bunkra
drottning blanka boras
kvallskurser umea
skolflygplan saab

AFS 1992:9 - SMÄLTSVETSNING OCH TERMISK - AWS

Köp . 7. Regelsamling för hushållning, planering och 350 kr. Köp .


Slöja islam
sigma alpha

AFS 2005:06 - Medicinska kontroller i arbetslivet - Viss.nu

gälla. Denna författning träder i kraft den 1 april 2010. MIKAEL SJÖBERG AFS 1985:9 4 Hjul med delbar fälg skall vara trycklöst före demontering från fordon. Däck skall vara trycklöst innan det demonteras från fälgen. 5 § Skadat hjul skall avluftas innan det hanteras vidare.