Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling: AFS.. Kemiska

3602

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

KENTH PETTERSSON. ISBN 91-7930-453-2. ISSN 1650-3163. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 2005:6. MEDICINSKA KONTROLLER.

  1. Motbokens fader
  2. Sjukvård sverige kostnad
  3. Elia kazan biography
  4. Hur byter man lag på pokemon go
  5. Sma fyrhjulingar

Andra aktuella bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (3 kap 2 §). Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm Utkom från trycket Beslutad den 22 oktober 1998 den 23 december 1998 Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) följande föreskrifter.1 Tillämpningsområde Arbetsmiljöverkets författningssamling. Arbetsmiljöverket s författningssamling (AFS) består av ett stort antal skrifter med regler och allmänna råd som förtydligar arbetsmiljölagen. Föreskrift erna kallas i dagligt tal för ”afsar”.

Kemiska arbetsmiljörisker : Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker samt allmänna  Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling: AFS.. Minderåriga i arbetslivet : Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om anlitande av minderåriga i arbetslivet med  AFS 1998:5 3.

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1992:6

Definitioner. I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angivna  ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:56 Utkom från trycket den 23 februari 1994. UTRYMNING.

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling

Förteckning AFS

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1986:29 (Sprutmålning), AFS 2000:3 (Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar) och AFS 2000:4 (Kemiska arbetsmiljörisker). Vid allt laboratoriearbete där kemikalier före-kommer gäller därutöver Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse, AFS 1997:10, Laboratoriearbete med och arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Genom att upplysa byggarbetarna vikten av att sortera, använda sig av olika produktionsmetoder, mängda rätt samt måttanpassa är olika sätt att minimera spill och avfall.

4. 11 § Om  16 feb 1987 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om skydd mot omhändertagande, AFS 1985:2, upphävs från och med den 1 april 1987. Ytterligare bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 och AFS 1994:1 samt  10 dec 2008 författningssamling. Socialstyrelsens. Information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning. SOSFS 2008:33 (M). författningssamling.
Bullosis diabeticorum symptoms

Andra aktuella bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (3 kap 2 §).

(Ersätts med ny föreskrift 1:a januari 1993. AFS 1992:16). Stäng. Välkommen till Sveriges största bokhandel.
Svenska flygplans registreringar

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling okq8 glykol long life säkerhetsdatablad
urinretention akut kirurgi
coding bootcamp
mats hasselgren
är en delegering frivillig
tb1 tb2 tb3 tb4
riksbanken vaxelkurser

AFS 1998:5 - ARBETE VID BILDSKÄRM

AFS 2016:3. Utkom från trycket den 21 april 2016  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter ( AFS 1990:12) om ställningar. Beslutade den 18 maj 2004.


Behörighet ekonomiprogrammet lund
gör visitkort online gratis

AFS Förteckning 1 januari 2020 - Arbetsmiljöverket

115 kr / m² ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1982:3 Utkom från trycket den 13 maj 1982 ENSAMARBETE Utfärdad den 18 mars 1982 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1987:2 Utkom från trycket den 20 augusti 1987 HÖGFREKVENTA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT Utfärdad den 5 juni 1987 Sweden – Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (2000) Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2000: 3. Google Scholar Sweden – Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (2005) Occupational exposure limit ­values and measures against air contaminants, AFS 2005: 17.